HEADER
januar 2019

Kære Borger

Borgerforeningen kommer i løbet af den næste måneds tid rundt og samler de sidste kontingenter for 2017 ind.

Heldigvis er der rigtig mange medlemmer, der allerede har betalt!

Du kan hjælpe os, ved at indbetale kontingentet nu.
Kontingentet for 2017 udgør:

100,- /husstand
50,- /enlige


Pengene kan indsættes på vores konto i Frøslev-Mollerup Sparekasse
Hvis man laver en fast overførsel, vil vi gerne have pengene inden den 1. marts

Kontonr.: 9133 1002062


Det er nu blevet muligt at betale med MobilePay
I feltet "Skriv besked" skal du skrive vejnavn og nr. for identifikation!

MobilePay nr.: 15620


Hvis du er i tvivl om, om du har betalt kontingent for 2017, så
  1. Besvar denne mail eller skriv til kontakt@midtmors.dk
  2. Ring eller skriv sms til Ellen Margrethe 25 31 73 83
Ved alle hendvendelser ang. kontingentbetaling for 2017, husk at anfør navn, vejnavn og nr.

Ønsker du ikke at betale kontingent til borgerforening, vil vi også gerne vide det!
Vil du hjælpe bestyrelsen med at indsamle kontingent for 2017?
Selvom det er hyggeligt at komme rundt og besøge alle medlemmerne i området, er det et stort stykke arbejde.
Vi kunne derfor godt bruge DIN hjælp.
Vi vil forsøge at lave små "pakker" med ca. 20 husstande i hver, så opgaven ikke bliver for stor!

Kontakt os, så laver vi en aftale, der passer til dig!

Vil du hjælpe med indsamlingen så
  1. Besvar denne mail eller skriv til kontakt@midtmors.dk
  2. Ring eller skriv sms til Ellen Margrethe 25 31 73 83
Vi har allerede to uden for bestyrelsen, som har meldt sig som indsamlere.
Vigtige datoer
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den
11. november FED FEST for alle i Frøslev, Mollerup og oplandet
13. november: Valgmøde i Frøslev Forsamlingshus

Mere information om de forskellige arrangementer kommer snart.
facebook website email