HEADER

Kære borger

Frøslev-Mollerup Borgerforenings bestyrelse indbyder alle borgere til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 17. august kl. 19.00 i Frøslev Forsamlingshus.

Bestyrelsen glæder sig til, sammen med den "tænketank", som blev nedsat ved den ordinære generalforsamling i marts, at fremlægge de tanker, arbejdet har affødt.

Vi håber, rigtig mange vil møde op og være med til at diskutere og tage beslutninger omkring de ændringer i foreningen, som bestyrelsen vil foreslå.

Bestyrelsen vil være vært for en kop kaffe.
Fra kl. 18, vil der være mulighed for at indbetale kontingent og tilmelde sig via hjemmesiden. Er du i tvivl, så kom og få det tjekket!
Husk kontanter Kontingentet udgør 100,- for husstand og 50,- for enlige.

Dagsorden

  • Valg af ordstyrer
  • Anne Marie Vad fremlægger tænketankens arbejde.
  • Forslag til vedtægtsændringer
  • Valg af bestyrelse, inkl. suppleanter
  • Medlemmerne har ordet
Ret til ændring i dagsorden forbeholdes bestyrelsen.
Der er fundet folk til alle pladser i den nye bestyrelse.
Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer her.
Der vil være en udskrevet udgave af både dagsordenen og ædringsforslagene under generalforsamlingen.
facebook website email