Vedtægtsændringer vedtaget

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar, fik vi enstemmigt vedtaget de vedtægtsændringer, som bestyrelsen for Frøslev & Omegn havde fremlagt. Nu arbejdes der videre på at blive en folkeoplysende forening og på at blive optaget i DIF (DBU).