Kondomer, p-piller og 45.000 kr. til Frøslev

Seriøs politik med konkrete løsningsforslag, tilsat gode spørgsmål fra vælgerne i salen og en skarp ordstyrer gør udsagnet om at vælgermøder er kedelige til skamme – i hvert fald i Frøslev!

”I skal finde det, som er helt unikt for Mors, og så skal I stå sammen og gå målrettet efter at gøre det til jeres ”Cold Hawaii”. I Klitmøller har det taget 15 år, at nå dertil, hvor vi er nu, så I skal være tålmodige og tro på det”, var de afsluttende ord fra Christian Kjeldsen, da han rundede valgmødet i Frøslev af.

Forsamlingshuset i Frøslev var fyldt til randen mandag den 13. november, da borgerforeningen Frøslev & Omegn havde inviteret de syv spidskandidater, syv uprøvede kandidater og resten af Mors til valgmøde under temaet ”Landdistriktspolitik, hvad vil vi”?

Mange af spidskandidaterne kom i deres oplæg ind på værdien af det arbejde, de mange ildsjæle på Mors gør, og at samarbejdet mellem disse skal styrkes evt. via landdisktriktsrådet for Mors. Det blev påpeget at initiativer skal komme ”nedefra” og at kommunen derefter skal hjælpe lokalt med midler og ansøgninger til bl.a. fonde. Herunder blev der stærkt opfordret til at landsbyerne og herunder også Frøslev skal samle sig i klynger, og ”De Syv Sogne” blev nævnt flere gange, som et godt eksempel på dette. Børnehaven Majgården, sprogskolen og en perlerække af erhvervsdrivende i området, blev nævnt som noget af alt det Frøslev har at byde ind med i forhold til omverdenen.

Det var tydeligt, at kandidaterne havde forberedt sig på temaet, og derfor var det ikke alle, der til fulde udnyttede de 4 min. som var afsat til hver af spidskandidaterne. De uprøvede kunne til gengæld godt have brugt mere end de 2 min. de var blevet tildelt. Da uret bippede midt i den lokale kandidat, Rasmus Rosenkrantzs oplæg udbrød han: ”Jeg har meget mere, jeg vil fortælle jer – må jeg ikke få det minut, Viggo ikke brugte”! (Viggo Vangsgaard red.)

Christian Kjeldsen styrede slagets gang med retfærdig tidsfordeling og fangede hurtigt spørgsmålene fra salen i anden runde med sin skarpe og humoristiske tilgang til emnerne og kandidaterne.

Ét af de helt store temaer i denne valgkamp har været bosætningen på Mors, og det faktum, at der dør flere mennesker, end der bliver født.

I et spørgsmål om, hvad politikerne kan gøre, blev det fra salen sagt, at vi vel næppe kan forbyde p-piller og kondomer.

Dette afstedkom en del morsomme kommentarer fra podiet, men som Hans Ejner Bertelsen fastslog, så gør de unge i den fødedygtige alder, der bor på Mors, det faktisk rigtig godt. Der er bare for få af dem! Så udfordringen er, at få flere til at bosætte sig på øen.

Poul Kristensen, lokal kandidat til kommunalbestyrelsen for DB, bød ind med et af de spørgsmål som bekymrer mange i Frøslev, nemlig sprogskolens fortsatte eksistensgrundlag i forhold til færre flygtninge i Danmark.

Poul Kristensen spurgte, om man kan udvide elevgrundlaget til også at omfatte de mange østeuropæere, som kommer til Danmark for at arbejde.

Kommentarerne fra podiet, tilsluttede sig Pouls tanker om, at der vil være et stigende behov for at få EU borgere til at arbejde i Danmark og at disse har brug for sprogundervisningen for at fungere optimalt

i virksomhederne. Den generelle holdning var, at vi ikke skal være bekymret for sprogskolens overlevelse.

Et andet lokalt spørgsmål handlede om det utætte tag på skolens gymnastiksalen, som både Meiner Nørgaard og den siddende borgmester tidligere har inspiceret. Dette i forbindelse med et besøg i Frøslev.

På det helt enkle spørgsmål om, hvorvidt borgerforeningen får de 45.000 kr., som de var blevet stillet i udsigt, men som man på kommunen ”var kommet til at bruge et andet sted”, rejste Meiner Nørgaard sig op og sagde JA, hvorefter han satte sig igen.

Nu var der muligvis lukket op for pengekassen, mente et par stykker i salen, men der blev nu ikke lovet flere penge ud denne aften.

En anden spørger fulgte, med et spørgsmål til de andre politikere, op på Rasmus Rosenkrantzs oplæg, hvor han ytrer et ønske om en kommunalbestyrelse, der tør være mere langsigtet i planlægningen, så borgerforeningerne ikke skal holde vejret hver gang det er valgår. Spørgsmålet var, om der kunne gives en form for garanti, således at de tiltag, der bliver sat i værk, kan gennemføres uanset sammensætningen i kommunalbestyrelsen. Det kom der en fin diskussion ud af, men uden helt konkrete løfter. Et bud var dog, at man kan lave disse samarbejdsaftaler i starten af valgperioden, så man i det mindste har 4 år til at gennemføre nye projekter.

Alt i alt blev det et rigtig godt valgmøde med mange konkrete forslag fra podiet, muligvis fordi de var nødt til at forholde sig til det konkrete tema, som arrangørerne havde valgt. Flere tilhørere, syntes det var meget forfriskende og spændende at høre de uprøvede kandidater, som vel nok alle var temmelig nervøse, men som gjorde det rigtig godt fra podiet.

Deltagere

Parti Spidskandidat Ny kandidat
A Socialdemokratiet Viggo Vangsgaard Rasmus Rosenkrantz
C Konservative Thomas Jensen Rasmus Christensen
I Liberal Alliance Uffe Korsgaard Thomas Dahlgaard
M Demokratisk Balance Ellen Philipsen Dahl Leo Sørensen
O Dansk Folkeparti Meiner Nørgaard Anette Svindborg
V Venstre Hans Ejner Bertelsen Edvin Klemmensen
Ø Enhedslisten Bo Fink Jens Andersen

Valgmøde i Frøslev Forsamlingshus mandag den 13. november 2017

Ordstyrer: Christian Kjeldsen

Arrangør: Borgerforeningen “Frøslev & Omegn”