Kære bruger af Den Gamle Skole!

Da Frøslev Skole i 2012 blev nedlagt som kommunal folkeskole fik borgerne i Frøslev råderet over den fløj af skolen, som rummer gymnastiksal og skolekøkken.

Borgerforeningen, der står som ansvarshavende i forhold til kommunen, har sammen med andre brugere af Den gamle Skole dannet et udvalg. Alle brugere af stedet er velkomne til at indtræde i udvalget.

Dette udvalg står for udarbejdelsen af fælles retningslinjer for brugen af Den gamle Skole og koordinering af de praktiske opgaver der opstår hen ad vejen.

Retningslinierne er opdateret i forår/sommer 2018

 • Hvem kan bruge faciliteterne?
  • Lokale foreninger og medlemmer af Frøslev & Omegn.
 • Til hvad
  • Gymnastiksalen kan bruges til leg og sport i bredeste forstand. Der er stadig en del redskaber, måtter o. lign. fra folkeskoletiden.
  • Skolekøkken med mulighed for at lave mad. Her kan holdes møder, mindre arrangementer, børnefødselsdage o.lign.
 • Vi siger nej til
  • Rygning
  • Fester med alkohol,
  • Private arrangementer fredag og lørdag aften.
 • Vigtigt
  • Generelt siger vi nej til større arrangementer og fester, hvor Forsamlingshuset vil være det oplagte valg.
 • Hvordan
  • Der ligger en nøgle i Dagli’Brugsen. Man kvitterer for lånet og afleverer nøglen snarest efter brug. Med mindre det drejer sig om mindre, kortvarige aktiviteter, kontaktes et udvalgsmedlem først.
  • I indgangen til skolen hænger en kalender, som dels bruges til at reservere et lokale (hvis man vil være sikker) men som også bruges som dokumentation overfor kommunen på at lokalerne bliver brugt.
 • Bagefter
  • Oprydning og rengøring (rengøringsudstyr findes) så stedet er klar til brug bagefter.
  • Sluk lyset, skru ned for varmen (på 1) og lås efter dig.
  • Gik noget i stykker? Kontakt et udvalgsmedlem.
 • Er du i tvivl? Så spørg et af udvalgsmedlemmerne. Udvalget består d.d. af

Hanne Krathus (Ældreklubben) Tlf.: 75 75 31 05

Anders Holmgaard (Mandemad, Menighedsrådet) Tlf.: 97 74 44 44/ 21 97 76 20

Anne Marie Vad (Borgerforeningen): 30 95 29 72

 

God fornøjelse!