Om Frøslev "Gamle" Skole

Den Gamle Skole i Frøslev

Multihus for mange nationer

Skolen har altid været det lokale samlingssted for folk i Frøslev og omegn. Det er nu blevet et multihus, som fungerer i harmoni med sprogskolen drevet af “A2B”, der i 2016 havde 137 elever  fordelt på 15 nationaliteter i Frøslev. A2B tilbyder danskuddannelse på sprogcentre i Hjørring, Støvring, Mors, Fredericia, Solrød og Maribo.

Alt  i alt fungerer Den Gamle Skole godt som lokalt samlingssted uden at konkurrere med Frøslev Forsamlingshus, der ejes af alle, som har et medlemskort. Der holdes således ikke fester med støjende diskotek for unge eller fødselsdagsfester og lignende for voksne. Her henvises borgerne til forsamlingshuset, der har både stor og lille sal.

Alle kan få en nøgle, hvis de har noget at bruge lokalerne til.
Man reserverer plads ved at skrive sig på en kalender i aulaen.

Det gamle skolekøkken:
En ugentlig eftermiddag i ældreklubben (en del af menighedsrådets diakonale virksomhed)
Madkurser for mænd
Madlavning for elever på sprogskolen
Møder i diverse bestyrelser.
Møder i husholdningsforeningen.
Menighedsrådet har en enkelt gang holdt møde her, fordi konfirmandstuen var  i brug til et andet møde.
Øvrige sociale arrangementer, for eksempel børnefødselsdage, hvor sportspladsen, legepladsen og gymnastiksalen også bruges.

Gymnastiksalen:
Børnehaven Majgården har gymnastik og boldspil.
En privat pasningsordning har leg med børnene.
En gruppe herrer spiller badminton hver uge.
I aulaen er der også mulighed for bordtennis, når sprogskolen ikke er i brug.
Enkelte gange har borgerforeningen eller private lavet loppemarked i gymnastiksal og aula.

Bade- og omklædningsrummene er i brug, når der spilles fodboldkamp på sportspladsen, som  vedligeholdes på frivillig basis.

Loftslokalerne bruges af flere hold trædrejere samt lystfiskerforeningen, der holder kursus i fluebinding om vinteren. Her kommer folk fra hele kommunen og nyder, at de har deres eget lokale.
I kælderen under vestfløjen, hvor der også er toiletter, har et hold fået plads til at lære møbelpolstring.

Brugerne sørger selv for rengøring og tømning af affaldsposer.

Målet må være, at Den gamle Skole i Frøslev bliver et mødested for alle borgere i området, unge som gamle. Nye beboere, som er flyttet til området, skal have lov at lave en studiekreds, etablere et badmintonhold eller dyrke yoga på lige fod med de, der er født her og har gået i Frøslev Skole.
Ingen ejer skolen mere end andre.

Ligesom børn gerne må benytte boldbanen om sommeren, skal de have mulighed for at spille eller lege indendørs i dårligt vejr. Naturligvis med ansvarlige voksne på sidelinjen.
Når man har lånt en nøgle til skolen, har man også ansvaret for, hvad der sker i lokalerne.

Men når borgerne har fået en del af skolen i Frøslev stillet til rådighed, hvilket vi betragter som en flot gestus, skal den naturligvis bruges så alsidigt som muligt. Ellers kan vi ikke forvente, at politikerne vil bevare dette fristed for os.

Alle skal kunne se, at den gamle skolefløj er i brug. Derfor skal alle møder noteres på kalenderen.                                

Retningslinier

Hvem kan bruge faciliteterne?

 • Alle borgere i området.

Til hvad?

 • Gymnastiksalen kan bruges til leg og sport i bredeste forstand. Der er stadig en del redskaber, måtter o. lign. fra folkeskoletiden.
 • Skolekøkken med mulighed for at lave mad. Her kan holdes møder, mindre sammenkomster, børnefødselsdage m.m.

Hvordan?

 • Der ligger en nøgle i Dagli’Brugsen. Man kvitterer for lånet og afleverer nøglen snarest efter brug. Med mindre det drejer sig om mindre, kortvarige aktiviteter, kontaktes et udvalgsmedlem først.
 • I indgangen til skolen hænger en kalender, som dels bruges til at reservere et lokale (hvis man vil være sikker), men som også bruges som dokumentation overfor kommunen på at lokalerne bliver brugt.

Bagefter?

 • Oprydning og rengøring (rengøringsudstyr findes) så stedet er klar til brug bagefter.
 • Sluk lyset, skru ned for varmen (på 1) og lås efter dig.
 • Gik noget i stykker? Kontakt et udvalgsmedlem.

Vi siger nej til:

 • Rygning
 • Fester med alkohol og større arrangementer, hvor Forsamlingshuset vil være det oplagte valg.

Er du i tvivl? Så spørg et af udvalgsmedlemmerne.

Udvalget

Borgerforeningen, der står som ansvarshavende i forhold til kommunen, har sammen med andre brugere af Frøslev “gamle” Skole dannet et udvalg.

Alle brugere af stedet er velkomne til at indtræde i udvalget.

Udvalgets ansvarsområder:

 • Udarbejdelse af fælles retningslinjer for brugen af Den gamle Skole.
 • Koordinering af praktiske opgaver der opstår hen ad vejen.
 • Fordeling af udgifter.

Udvalget består af:

 • Hanne Krathus (Ældreklubben) Tlf.: 75 75 31 05
 • Anders Holmgaard (Mandemad, Menighedsrådet) Tlf.: 97 74 44 44/ 21 97 76 20
 • Anne Marie Vad (Borgerforeningen): 30 95 29 72
Café "Den Gamle Skole"

Her kan du se et par billeder af det gamle skolekøkken, vi i dag kalder Café “Den Gamle Skole”

Gymnastiksalen
Indgangspartiet

Skriv til udvalget