Kirkebladet vinter 2018-2019

Det gode liv på landet

Åbent hus på Frøslev ”Gamle” Skole

Åbent hus og indvielse af den nye lege- og motionsplads

Søndag den 3. september havde ca. 100 personer valgt at deltage i “Åbent Hus” og indvielsen af lege- og motionspladsen foran Frøslev “Gamle” Skole. Arrangementet blev gennemført som et samarbejde mellem Borgerforeningen, Mandemad og Ældreklubben.

 

Det blev en dejlig dag med masser af solskin og godt humør, og borgmester Hans Ejner Bertelsen var inviteret til at stå for den officielle del af indvielsen og “klippe snoren”.

Det gode vejr betød, at både formand Anne Marie Vad og borgmester Hans Ejner Bertelsen i deres taler, ind imellem blev overdøvet af traktorer og mejetærskere på Elsøvej, da det også var høstvejr! Det tog alle dog med et smil – det er en del af det, at bo i en landsby på Mors.

Borgmesteren var velforberedt og havde gode ord i sin tale til borgerne i Frøslev og omegn.

Kære borgere i Frøslev, kære fremmødte!

Når vi er samlet her i Frøslevs bymidte på denne årets første efterårssøndag, er det for at indvie byens nye park. Et projekt, der tog sin begyndelse, da to tidligere lærerboliger blev nedrevet og hermed skabte en helt anderledes og indbydende adgang til skolen.

Et projekt, der er finansieret bl.a. via ”Grøn ordning” fra vindmøllerne i Sindbjerg, hvor Frøslev (via Chresten Søndergaard og De 7 Sogne) blev inddraget, og hvor der var midler både til parken og til forsamlingshuset. Forsamlingshuset, som jeg har bemærket, også har gennemgået en forandring.

Et projekt, hvis første tegninger blev skabt af den daværende borgerforening i samarbejde med forsamlingshuset og Midtmors Udviklingsselskab m.fl., og senere blev udviklet i et samarbejde med kommunen.

Et projekt og en park, som er færdigetableret med hjælp fra de mange frivillige, som findes overalt på Mors, således også her i Frøslev. Frivillige, der har ofret masser af tid med udgravning, støbning, udlægning af sikkerhedsgrus, plantning af træer, opsætning af stakit og ikke mindst motionsredskaber.

En park, der i dag fremstår som et grønt fristed i en fin sammenhæng mellem sprogskolen og børnehaven.

En park, hvor I frit kan dyrke aktiviteter og sammenhold, børn såvel som voksne.

En park, I kan være stolte over at have medvirket til at etablere.

I har også her i Frøslev vist, at med sammenhold og virkelyst når man rigtig langt, og I er således endnu et godt eksempel på alt det, der kan ske i en landsby. Ikke alene parken er et godt sted at samles. I har jo også den ene skolefløj, som vel nærmest fungerer som borgerhus med en hel række aktiviteter. Jeg har ladet mig fortælle, at der bl.a. laves mande-mad, at der bindes fluer, at der drejes træ, at borgerforeningen holder møder der og meget, meget mere.

Det er jo egentlig på en lidt trist baggrund, for Frøslev måtte for år tilbage sige farvel til sin folkeskole, men i stedet for at gå i sort, gik I i gang. I gang med at tænke nyt og i gang med at fylde skolens lokaler med aktiviteter.

Kommunen valgte heldigvis at etablere egen sprogskole som kom til at fylde andre af skolens lokaler.

Vi kan glæde os over, at Majgården trives til stor glæde og gavn for børn og voksne og for Frøslev.

En sø er på vej i baghaven, heldigvis på en rolig og kontrolleret måde i modsætning til det vi kan se fra Huston i USA. Jeg er sikker på, I på bedste vis vil forstå at udnytte de muligheder, det vil give.

Frøslev er endnu et godt eksempel på det sammenhold og aktivitetsniveau, der hersker overalt på Mors. Og jeg er stolt over, at det også overalt foregår i et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen.

Hjertelig tillykke til jer og til os alle.

Med disse ord er det mig en ære, at indvie byparken i Frøslev.

Borgmesteren klipper snoren efter alle kunstens regler..

 

Her er det drengen Klaus, som havde den store ære, at skulle holde puden med saksen til at klippe snoren, sammen med Anne Marie Vad og Hans Ejner Bertelsen, efter alt det officielle er overstået.

Resten af eftermiddagen var sat af til hygge med mulighed for leg og motion for hele familien, og det benyttede de fleste fremmødte gæster sig af.

Der blev f.eks. solgt 71 plader til bingoløbet, som var et løb “Kæret rundt” på ca. 3 km, hvor det handlede om at finde numre langs ruten. Der var fine præmier fra vores trofaste sponsorer til vindere med fuld plade. Der var gang i kroketspil, fodbold og basketbold på multibanen og mulighed for rundbold på sportspladsen.

De nye motionsredskaber blev demonstreret, og der var leg på pladsen hele eftermiddagen af både børn og voksne.

Her er det Verner Jensen med Kristian Majgaard og Eigil Kusk som tilskuere, der får trænet… jah, mon det mest er lattermusklerne???

Der blev afholdt loppemarked i skolegården, med salg af de gamle møbler og andre fine ting fra dengang skolen var folkeskole.

Regnar Chrisensen og Kurt Sonne styrede salg af bingoplader og loppemakedet med hård hånd!!

Mange af de allermidste børn ville hellere lege i gymnastiksalen, hvor redskaberne var fundet frem. Her var der også mulighed for at spille bordtennis.

Hele eftermiddagen var der travlt i Café “den gamle skole”, hvor mandemad og ældreklubben havde sørget for brød til eftermiddagskaffen. Der kunne købes pølsehorn, kringle og kage. Kaffen var sponsoreret af Frøslev-Mollerup Sparekasse, så den var ganske gratis.

Pandekagebageren var et hit for både store og små, og de smagte så fuglene sang!

Området foran Frøslev “Gamle” Skole med motions- og legepladsen har endnu ikke noget navn, men det bliver der forhåbentlig snart rådet bod på. På dagen modtog udvalget omkring 30 forslag fra de fremmødte gæster og skal nu i arbejdstøjet for at få fundet det helt rigtige navn, blandt de indkomne forslag.

Dagen efter indvielsesfesten skrev lokal kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen, følgende om sin oplevelse:

Jeg deltog i går i indvielsen af Byparken i Frøslev, et super godt arrangement hvor snoren på bedste vis blev klippet af borgmesteren.

En hård kerne har brugt utrolig mange timer på sagen og mange har sørget for forplejning og har stillet maskiner til rådighed.

Frivilligheden er stor også i Frøslev, det er bare så vigtigt for hele øen at der er folk som vil give lidt af fritiden på at gøre det godt for alle andre.

Rigtig mange folk fra Frøslev og omegn benyttede lejligheden til at være med til indvielsen og benyttede lejligheden til at få en snak på kryds og tværs. I den kommunale verden på Mors bruger vi meget sloganet “sammen er vi bedst”, det kan sagtens rulles ud til Frøslev også.

Spændende opgaver for byen vil komme de næste år, lad os vise at sammen er vi bedst, og fastholde at Frøslev er en super landsby. 😊😊

Udvalget vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle som hjalp til før, under og efter indvielsesfesten.

Der blev taget mange billeder på dagen, og de kan alle ses her på siden

 

Tak til vores sponsorer

Borgerforening skifter navn til “Frøslev & Omegn”

Borgerforening skifter navn til “Frøslev & Omegn”

Nye vedtægter og ny bestyrelse efter et kriseår

Frøslev-Mollerup Borgerforening rejser sig nu efter krisen, som kulminerede for et halvt år siden, da ingen ville være i bestyrelsen. Der blev oprettet, hvad deltagerne selv kaldte en tænketank, og tirsdag aften blev foreningen etableret under et nyt navn. Frøslev skal tilbage på landkortet og markere sig som en moderne og levende landsby, hvor også unge familier bor godt.

Mest debat var der, da navnet skulle ændres til “Frøslev og omegn”.  Men da der skulle stemmes, ville kun et af de 19 medlemmer beholde det gamle navn, så nu er Mollerup ikke en del af navnet. Det har heller ikke været muligt at få bare en fra Mollerup med i bestyrelsen, men foreningen repræsenterer stadig Mollerup-boerne og alle andre med tilknytning til Frøslev, understregede folk fra tænketanken, der også kom i den nye bestyrelse.

Anne Marie Vad trådte i karakter som den nye formand og betonede, at Frøslev-Mollerup området skal være et attraktivt sted at bo. Foreningen skal stadig arbejde for at skabe sammenhold mellem områdets borgere, støtte initiativer til gavn for området, holde kontakt til myndighederne og styrke kommunikationen. Det sidste sker blandt andet gennem mails til medlemmerne og med en ny hjemmeside bag det gamle domænenavn www.midtmors.dk. Men efter lidt debat blev det også besluttet, at man stadig skal avertere i den lokale avis, så “Frøslev & Omegn” ikke fremstår som et lukket land.

Næste annonce skal fortælle, at der bliver endnu en generalforsamling den 7. september. Men hvis de nye vedtægter godkendes, som det skete tirsdag aften med 16 stemmer for, kan man fremover ændre vedtægterne på den ordinære generalforsamling.

Valgt til bestyrelsen for et år blev: Anne Marie Vad og Ellen Margrethe Futtrup.
Valgt for to år: Anders Kobberø, Regnar Christensen og Torben Bæk.
Suppleant valgt for et år: Brian Beck.

 

Byparken tager form

Mens vi andre har daset i solen, holdt ferie og slappet af, har en lille gruppe ihærdige Frøslev-borgere fået tegningerne af byparken til at blive til virkelighed. Nu ligner området foran skolen efterhånden en rigtig park!

Allerede i foråret, blev de første spadestik bogstavelig talt taget til det, der nu er ved at være den færdige bypark foran skolen i Frøslev. Der blev der sat en hæk rundt om området. 

De fleste i den borgergruppe, som har taget ansvaret for byparken, var efterhånden ved at være ret utålmodige efter at komme videre med arbejdet. Legeredskaberne var for længst bestilt, kommet hjem og stod i en garage. Der var kun den “lille” forhindring, at kommunen skulle overholde deres del af aftalen og anlægge en sti fra Elsøvej op til indgangen ved caféen/gymnastiksalen.

Med hjælp fra borgerforeningens formand Anne Marie Vad, blev der lagt pres på kommunen, som mildest talt var temmelig svære overhovedet at få i tale. Med masser af tålmodighed og en del standhaftighed lykkedes det endelig, og da stien var på plads, gik der ikke lang tid, før arbejdsgruppen var i arbejdstøjet og i gang med det hårde arbejde over flere weekender.

Borgergruppen som har ansvaret for parken består af Verner Jensen, Søren Peter Kristensen, Jørgen Ibsen, Chresten Mark, Tina Noppenau og Karina Nielsen, men der er flere uden for gruppen, som har været i gang og givet en god stærk arm med!

 

 

Uden mad og drikke… Det er vist tiltrængt og velfortjent med en pause og lidt koldt at drikke!

 

Efterhånden er det kun det allersidste stykke stakit ud mod vejen, som mangler at blive sat, og der er op til flere gange set børn på legeredskaberne. Mon ikke, borgerne i fremtiden kommer til at bruge parken endnu mere, om man er til leg, motion, snak eller lidt koldt at drikke?

En så fin park fortjener en indvielse og det sker søndag den 3. september fra 13.00-17.30. Man må håbe, at hele Frøslev og omegnen bakker op ved at komme og deltage, for de har sandelig fået en dejlig gave til byen.

Sammenhold om byens butik

Dagli’Brugsen i Frøslev skal bruges lidt mere, hvis den ikke skal forsvinde

For fjerde år i træk har Dagli’Brugsen i Frøslev givet underskud, så hvis folk vil have en dagligvarebutik i landsbyen, må de bruge den lidt mere.

Hver uge kan man på et skilt i butikken se, om der er røde eller grønne tal for omsætning og indtjening, men de røde tal har altså domineret. Det kan man næppe bebrejde de trofaste medlemmer, som den 20. april fyldte den lille sal i Frøslev Forsamlingshus. De må betragtes som kernekunder og har også været på pletten hver gang, der et større arrangement i og omkring butikken.

Formand Anette Christensen nævnte i sin beretning, den store torvedag, som sluttede med grillmad i det fri for cirka 100 mennesker, samt aftenens havetraktortræk, som på få år er blevet en ny dille i området. Der er torvedag igen 19. maj 2017!  Se detaljer om torvedagen i vores kalender.

Børnefamilierne kunne også glæde sig over, at der ved et julearrangement blev uddelt 80 slikposer til de yngste kunder. Se billederne her

Brugsforeningen blev grundlagt i 1906, og den nuværende butiksbygning blev opført efter en brand i 1929. Siden er der løbende bygget til og bygget om. I år skal der spares mere energi ved at erstatte lysstofrørene med LED-lamper. Der skal også males og renoveres i vindfangen, oplyste Anette Christensen. Hun fremhævede, at butikken får topkarakter i servicerapporten, når der uanmeldt kommer folk fra Coop. De ansatte roses for at være venlige og imødekommende, fortalte formanden.

Marianne Fredholm ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men Karina Nielsen var klar til at stille op i hendes sted og blev valgt. Dermed består bestyrelsen nu af Annette Christensen, Jørgen Noppenau, Else Marie Kristensen, Jørgen Ibsen og Karina Nielsen. Suppleant er fortsat Kristian Jepsen.

Med Leo Würtz som ordstyrer blev der en god samtale om, hvad medlemmerne kan gøre for at få vendt den økonomiske situation i Brugsen:

  • Er det dyrere at handle i Brugsen, end i en af discountbutikkerne i Nykøbing, var der én der spurgte, hvortil Hanne Madsen svarede: ”Ja, vi er dyrere med nogle varer, andre er vi billigere med.”

Vi kan prøve at spørge os selv, om vi har råd til at miste Dagli’Brugsen i Frøslev. Hvad sker der med udviklingen i byen, hvad sker der med huspriserne, hvad sker der med tilflytningen til byen, hvis Brugsen er nødt til at lukke?

Hanne Madsen fortalte, at folk har taget godt imod ordningen med at “redde maden”, altså købe de ældste varer først til nedsat pris.

Hun nævnte også, at der er en lille fortjeneste ved at udlevere medicin fra Apoteket og postpakker. Selv blomster og kranser kan man bestille og betale i den lokale brugs, selv om de leveres fra en gartner i Nykøbing.

Den største fortjeneste på nethandel har Dagli’Brugsen, hvis folk bestiller en vare i butikken i stedet for at gå direkte på nettet. Så får man også mulighed for at se varen i butikken og nægte at modtage den, hvis den ikke svarer til forventningerne. Bestiller og betaler man direkte over internettet, kan man få varerne leveret derhjemme, men man har altså ikke den lokale butik til at hjælpe, hvis varen skal returneres. Varens pris er den samme, om du handler på nettet eller lokalt, understregede uddeleren.


På trods af de lidt dystre tal i regnskabet og bekymringerne om Brugsens fremtid, virkede det som om, de fremmødte medlemmer havde en hyggelig aften. Aftenen sluttede med kaffe og alt hvad dertil hører.

Generalforsamling for Frøslev-Mollerup Borgerforening 2017

Der blev afholdt ordinær generalforsamling for Frøslev-Mollerup Borgerforening mandag den 13. marts 2017.

Selve generalforsamling foregik, helt som vanlig indtil vi nåede til punktet, hvor vi skulle vælge tre nye bestyrelsesmedlemmer. Vi var ikke i stand til, på generalforsamlingen, at finde disse og derfor har generalforsamlingen givet de to tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, Anne Marie Vad og Ellen Margrethe Futtrup, mandat og tid til at finde en god løsning. Anders Kobberø, Rasmus Rosenkrantz de Lasson og Poul Kristensen meldte sig til at hjælpe med dette.

Der skal lyde en stor tak til Tina Noppenau, Karina Nielsen og Claus Hangaard Sørensen for det kæmpe store stykke arbejde I har lagt i bestyrelsen for borgerforeningen i flere år. I har med jeres engagement og ihærdighed gjort en stor forskel.

(vi beklager, at vi ikke fik uddelt denne tak ved selve generalforsamlingen)