Nyt fra bestyrelsen

 Bestyrelsens arbejde

I abejdet med, at formidle relevant information til områdets borgerne, vil bestyrelsen på denne side forsøge at holde jer opdaterede med bestyrelsens arbejde og beslutninger!

Referater

Fra mødet den 26. november 2017

Kontingentindsamling

Vi slutter for i år. Vi er desværre ikke nået hele vejen rundt, men har valgt at indstille indsamlingen for 2017. Man er stadig velkommen til at indbetale kontingent via bank eller MobilePay, hvis man ikke har betalt for i 2017. Se her!

Efter planen samler vi kontingent ind for 2018 i foråret, umiddelbart efter generalforsamlingen i marts.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de frivillige, som har hjulpet os med indsamlingen. Nye er velkomne i 2018.

Fik du ikke besøg af en fra bestyrelsen, er du altid velkommen til at kontakte én af os via mail eller telefon. Se alle bestyrelsesmedlemmerne.

De grønne områder

Vejret tillader efterhånden ikke længere græsklipning, men igen i år, har en flok på 8-10 gæve gutter gjort et stort stykke arbejde med at klippe og trimme græsarealerne i byen. De gør et stort stykke arbejde for os alle sammen.

It/Information

Bestyrelsen er i gang med at undersøge, om vi kan få en mere synlig opslagstavle i Brugsen.

Evaluering

Besøg af Morsø Venstre, den 6. november

De frivillige foreninger i Frøslev og Mollerup var inviteret til møde med kandidaterne i Venstre på foranledning af Hans Ejner Bertelsen, fordi kandidaterne i venstre ønskede at komme i dialog med Frøslev og Mollerup og blive klogere på, hvad der sker i vores område. Herudover var det også et led i venstres kandidattræning. Bestyrelsen valgte at indkalde alle foreninger til et formøde omkring det oplæg Anne Marie Vad skulle holde. Dette møde blev også starten på et samarbejde, som bestyrelsen længe har haft ønske om at igangsætte, mellem foreningerne i området. De deltagende foreninger var: Menighedsrådet, bestyrelsen for Brugsen, Forsamlingshuset, Udviklingsselskabet og Borgerforeningen.

Respons på aftenen har kun været positive og mange af deltagerne har bagefter været forundret over alt det der sker herude, både omkring sprogskolen men også gymnastiksalen, de klubber som har til huse på første salen og alt den aktivitet, som foregår i caféen.

Anne Marie lavede et oplæg, som flere af kandidaterne fra venstre ytrede ønske om at få tilsendt efterfølgende, fordi der var flere gode forslag til forbedringer især omkring samarbejdet mellem kommunen og foreningerne.

Fed Fest, 11.november

Festen blev aflyst pga. alt for få tilmeldte. (ca. 18). Vi nåede frem til at der er flere faktorer, som er afgørende for, om et sådant arrangement lykkes.

  • for lidt information om, hvilken slags fest det var, og for hvem det var. Vi skal vælge at kalde det noget, så alle ved, at det er en fest for ALLE i byen (Byfest, Årsfest eller lign.)
  • Tidspunktet på året og mange andre arrangementer i samme periode.
  • Er det overhovedet en opgave for borgerforeningen at arrangere fest? Skal vi i vort arbejde med sammenhold og fællesskab i området hellere fokusere på ”Åben Café”, Søndags Brunch eller et arrangement som indvielsesfesten, med et par timer om eftermiddagen, som er for alle. Børn, unge, voksne og ældre.

Valgmøde 13. november

Enighed om at det blev et godt møde. Godt med et tema og også godt med de uprøvede kandidater. Arrangementet ”klappede” bare. Rigtig mange mennesker, tid til snak i pausen – det fungerede med kaffe og kage. Gode tilbagemeldinger fra alle.

Navn til området foran skolen

Bestyrelsen har endelig haft tid til at beslutte navnet på området foran skolen, som vi fik rigtig mange gode forslag ind på til indvielsesfesten. Området hedder nu SKOLEPARKEN

Petanquebane

Bestyrelsen har i længere tid arbejdet med planlægning af en petanquebane i Frøslev. Der er nu lavet projektbeskrivelse og regnet på udgifterne. Ansøgningen er gjort færdig og sendes til kommunen.

Kommende møder/begivenheder

Repræsentanter fra bestyrelsen deltager udover de lokale arrangementerne i området i:

  • Borgermøde mandag d. 27/11. kl. 19-12 på Musikværket. Orientering om den nye kommuneplan, som er i høring.
  • LDRs halvårsmøde onsdag den 29/11 i Srd. Dråby.

Næste bestyrelsesmøde bliver et planlægningsmøde medio januar

Vi har afsat god tid til både kortsigtet planlægning (Årets Gang, idekatalog, samarbejde med andre) og den mere langsigtede planlægning og visionerne for borgerforeningen.