Frøslev & Omegn

Borgerforeningen for alle i Frøslev, Mollerup og omegn. 

Foreningens formål er

  • at arbejde for at skabe sammenhold mellem områdets borgere.
  • at støtte initiativer til gavn for området.
  • at være forbindelsesled mellem offentlige myndigheder og områdets borgere.
  • at formidle relevant information til områdets borgerne og omverdenen og at styrke kommunikationen mellem disse.

Bestyrelsesarbejdet i borgerforeningen skal altid tage udgangs i disse formål

I kan læse vedtægterne for foreningen her

Det er nualle gode kræfter skal samles om at bringe området levedygtigt ind i fremtiden. Derfor er det også nødvendigt, at vi udover de løbende aktiviteter bruger tid på at tænke lidt længere frem i tiden – hvordan skal Frøslev, Mollerup og oplandet se ud om 5 år, 10 år eller endnu længere ud i fremtiden?

Anne Marie VadFormand for Frøslev & Omegn

På disse sider kan I følge med i, hvad der sker i borgerforening Frøslev & Omegn.

Husk at Borgerforeningen er os ALLESAMMEN.

Derfor er det helt naturligt og velkomment at komme med spørgsmål, forslag, nye ideer og konstruktiv kritik af det arbejde bestyrelsen laver og de informationer vi deler med vores medlemmer.

Hvis I er tilfredse med noget, vil bestyrelsen rigtig gerne vide det…

Hvis I er utilfredse med noget, vil bestyrelsen også rigtig gerne vide det.

Bestyrelsen kan desværre ikke gøre alle tilfredse, men hvis vi står sammen og hjælper hinanden, så tror bestyrelsen på, at Frøslev, Mollerup og omegn fortsat vil være et rigtigt godt og attraktivt sted at bo!