Borgerforening skifter navn til “Frøslev & Omegn”

Borgerforening skifter navn til “Frøslev & Omegn”

Nye vedtægter og ny bestyrelse efter et kriseår

Frøslev-Mollerup Borgerforening rejser sig nu efter krisen, som kulminerede for et halvt år siden, da ingen ville være i bestyrelsen. Der blev oprettet, hvad deltagerne selv kaldte en tænketank, og tirsdag aften blev foreningen etableret under et nyt navn. Frøslev skal tilbage på landkortet og markere sig som en moderne og levende landsby, hvor også unge familier bor godt.

Mest debat var der, da navnet skulle ændres til “Frøslev og omegn”.  Men da der skulle stemmes, ville kun et af de 19 medlemmer beholde det gamle navn, så nu er Mollerup ikke en del af navnet. Det har heller ikke været muligt at få bare en fra Mollerup med i bestyrelsen, men foreningen repræsenterer stadig Mollerup-boerne og alle andre med tilknytning til Frøslev, understregede folk fra tænketanken, der også kom i den nye bestyrelse.

Anne Marie Vad trådte i karakter som den nye formand og betonede, at Frøslev-Mollerup området skal være et attraktivt sted at bo. Foreningen skal stadig arbejde for at skabe sammenhold mellem områdets borgere, støtte initiativer til gavn for området, holde kontakt til myndighederne og styrke kommunikationen. Det sidste sker blandt andet gennem mails til medlemmerne og med en ny hjemmeside bag det gamle domænenavn www.midtmors.dk. Men efter lidt debat blev det også besluttet, at man stadig skal avertere i den lokale avis, så “Frøslev & Omegn” ikke fremstår som et lukket land.

Næste annonce skal fortælle, at der bliver endnu en generalforsamling den 7. september. Men hvis de nye vedtægter godkendes, som det skete tirsdag aften med 16 stemmer for, kan man fremover ændre vedtægterne på den ordinære generalforsamling.

Valgt til bestyrelsen for et år blev: Anne Marie Vad og Ellen Margrethe Futtrup.
Valgt for to år: Anders Kobberø, Regnar Christensen og Torben Bæk.
Suppleant valgt for et år: Brian Beck.