Åbent hus på Frøslev ”Gamle” Skole

Åbent hus og indvielse af den nye lege- og motionsplads

Søndag den 3. september havde ca. 100 personer valgt at deltage i “Åbent Hus” og indvielsen af lege- og motionspladsen foran Frøslev “Gamle” Skole. Arrangementet blev gennemført som et samarbejde mellem Borgerforeningen, Mandemad og Ældreklubben.

 

Det blev en dejlig dag med masser af solskin og godt humør, og borgmester Hans Ejner Bertelsen var inviteret til at stå for den officielle del af indvielsen og “klippe snoren”.

Det gode vejr betød, at både formand Anne Marie Vad og borgmester Hans Ejner Bertelsen i deres taler, ind imellem blev overdøvet af traktorer og mejetærskere på Elsøvej, da det også var høstvejr! Det tog alle dog med et smil – det er en del af det, at bo i en landsby på Mors.

Borgmesteren var velforberedt og havde gode ord i sin tale til borgerne i Frøslev og omegn.

Kære borgere i Frøslev, kære fremmødte!

Når vi er samlet her i Frøslevs bymidte på denne årets første efterårssøndag, er det for at indvie byens nye park. Et projekt, der tog sin begyndelse, da to tidligere lærerboliger blev nedrevet og hermed skabte en helt anderledes og indbydende adgang til skolen.

Et projekt, der er finansieret bl.a. via ”Grøn ordning” fra vindmøllerne i Sindbjerg, hvor Frøslev (via Chresten Søndergaard og De 7 Sogne) blev inddraget, og hvor der var midler både til parken og til forsamlingshuset. Forsamlingshuset, som jeg har bemærket, også har gennemgået en forandring.

Et projekt, hvis første tegninger blev skabt af den daværende borgerforening i samarbejde med forsamlingshuset og Midtmors Udviklingsselskab m.fl., og senere blev udviklet i et samarbejde med kommunen.

Et projekt og en park, som er færdigetableret med hjælp fra de mange frivillige, som findes overalt på Mors, således også her i Frøslev. Frivillige, der har ofret masser af tid med udgravning, støbning, udlægning af sikkerhedsgrus, plantning af træer, opsætning af stakit og ikke mindst motionsredskaber.

En park, der i dag fremstår som et grønt fristed i en fin sammenhæng mellem sprogskolen og børnehaven.

En park, hvor I frit kan dyrke aktiviteter og sammenhold, børn såvel som voksne.

En park, I kan være stolte over at have medvirket til at etablere.

I har også her i Frøslev vist, at med sammenhold og virkelyst når man rigtig langt, og I er således endnu et godt eksempel på alt det, der kan ske i en landsby. Ikke alene parken er et godt sted at samles. I har jo også den ene skolefløj, som vel nærmest fungerer som borgerhus med en hel række aktiviteter. Jeg har ladet mig fortælle, at der bl.a. laves mande-mad, at der bindes fluer, at der drejes træ, at borgerforeningen holder møder der og meget, meget mere.

Det er jo egentlig på en lidt trist baggrund, for Frøslev måtte for år tilbage sige farvel til sin folkeskole, men i stedet for at gå i sort, gik I i gang. I gang med at tænke nyt og i gang med at fylde skolens lokaler med aktiviteter.

Kommunen valgte heldigvis at etablere egen sprogskole som kom til at fylde andre af skolens lokaler.

Vi kan glæde os over, at Majgården trives til stor glæde og gavn for børn og voksne og for Frøslev.

En sø er på vej i baghaven, heldigvis på en rolig og kontrolleret måde i modsætning til det vi kan se fra Huston i USA. Jeg er sikker på, I på bedste vis vil forstå at udnytte de muligheder, det vil give.

Frøslev er endnu et godt eksempel på det sammenhold og aktivitetsniveau, der hersker overalt på Mors. Og jeg er stolt over, at det også overalt foregår i et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen.

Hjertelig tillykke til jer og til os alle.

Med disse ord er det mig en ære, at indvie byparken i Frøslev.

Borgmesteren klipper snoren efter alle kunstens regler..

 

Her er det drengen Klaus, som havde den store ære, at skulle holde puden med saksen til at klippe snoren, sammen med Anne Marie Vad og Hans Ejner Bertelsen, efter alt det officielle er overstået.

Resten af eftermiddagen var sat af til hygge med mulighed for leg og motion for hele familien, og det benyttede de fleste fremmødte gæster sig af.

Der blev f.eks. solgt 71 plader til bingoløbet, som var et løb “Kæret rundt” på ca. 3 km, hvor det handlede om at finde numre langs ruten. Der var fine præmier fra vores trofaste sponsorer til vindere med fuld plade. Der var gang i kroketspil, fodbold og basketbold på multibanen og mulighed for rundbold på sportspladsen.

De nye motionsredskaber blev demonstreret, og der var leg på pladsen hele eftermiddagen af både børn og voksne.

Her er det Verner Jensen med Kristian Majgaard og Eigil Kusk som tilskuere, der får trænet… jah, mon det mest er lattermusklerne???

Der blev afholdt loppemarked i skolegården, med salg af de gamle møbler og andre fine ting fra dengang skolen var folkeskole.

Regnar Chrisensen og Kurt Sonne styrede salg af bingoplader og loppemakedet med hård hånd!!

Mange af de allermidste børn ville hellere lege i gymnastiksalen, hvor redskaberne var fundet frem. Her var der også mulighed for at spille bordtennis.

Hele eftermiddagen var der travlt i Café “den gamle skole”, hvor mandemad og ældreklubben havde sørget for brød til eftermiddagskaffen. Der kunne købes pølsehorn, kringle og kage. Kaffen var sponsoreret af Frøslev-Mollerup Sparekasse, så den var ganske gratis.

Pandekagebageren var et hit for både store og små, og de smagte så fuglene sang!

Området foran Frøslev “Gamle” Skole med motions- og legepladsen har endnu ikke noget navn, men det bliver der forhåbentlig snart rådet bod på. På dagen modtog udvalget omkring 30 forslag fra de fremmødte gæster og skal nu i arbejdstøjet for at få fundet det helt rigtige navn, blandt de indkomne forslag.

Dagen efter indvielsesfesten skrev lokal kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen, følgende om sin oplevelse:

Jeg deltog i går i indvielsen af Byparken i Frøslev, et super godt arrangement hvor snoren på bedste vis blev klippet af borgmesteren.

En hård kerne har brugt utrolig mange timer på sagen og mange har sørget for forplejning og har stillet maskiner til rådighed.

Frivilligheden er stor også i Frøslev, det er bare så vigtigt for hele øen at der er folk som vil give lidt af fritiden på at gøre det godt for alle andre.

Rigtig mange folk fra Frøslev og omegn benyttede lejligheden til at være med til indvielsen og benyttede lejligheden til at få en snak på kryds og tværs. I den kommunale verden på Mors bruger vi meget sloganet “sammen er vi bedst”, det kan sagtens rulles ud til Frøslev også.

Spændende opgaver for byen vil komme de næste år, lad os vise at sammen er vi bedst, og fastholde at Frøslev er en super landsby. 😊😊

Udvalget vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle som hjalp til før, under og efter indvielsesfesten.

Der blev taget mange billeder på dagen, og de kan alle ses her på siden

 

Tak til vores sponsorer